متن کامل خبر


 
دوماهنامه جستارهای زبانی دانشگاه، رتبه اول نشریات علوم انسانی کشور را کسب کرد

خلاصه خبر: طبق آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه علمی- پژوهشی جستارهای زبانی دانشگاه موفق شد رتبه اول در بین نشریات علوم انسانی کشور را به خود اختصاص دهد.

طبق آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه علمی- پژوهشی جستارهای زبانی دانشگاه موفق شد رتبه اول در بین نشریات علوم انسانی کشور را به خود اختصاص دهد.
دو ماهنامه علمی- پژوهشی جستارهای زبانی دانشگاه در آخرین ارزیابی وزارت علوم (سال 94) موفق شد رتبه اول در بین نشریات علوم انسانی و رتبه چهارم در بین نشریات معتبر علمی کشور را با کسب امتیاز 94 (A+) از آن خود کند.
گفتنی است دوماهنامه جستارهای زبانی به صاحب امتیازی دانشگاه تریت مدرس، با مدیر مسئولی دکتر عیسی متقی زاده و به سردبیری دکتر حمیدرضا شعیری در حوزة آموزش زبان، زبان‌شناسی، نشانه شناسی، معناشناسی، جامعه‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان، کاربرد ‌شناسی زبان و... منتشر می شود. آخرین شماره جستارهای زبانی اردیبهشت 96 به چاپ رسیده است.

27 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 1346