متن کامل خبر


 
وجود فضای باز و بی‌طرفانه انتخاباتی در دانشگاه

خلاصه خبر: معاون فرهنگی، اجتماعی دانشگاه با بیان اینکه با بیان اینکه مسئولان دانشگاه تلاش می کنند فضای باز سیاسی و بی طرفانه برای دانشجویان با گرایش های مختلف ایجاد کنند گفت: از حضور کاندیداها در دانشگاه با دعوت دانشجویان استقبال می‌شود و فضای برای نقدها و طرح نظرات همه گروه‌ها با بی‌طرفی مجموعه دانشگاه باز است.

معاون فرهنگی، اجتماعی دانشگاه با بیان اینکه مسئولان دانشگاه تلاش می کنند فضای باز سیاسی و بی طرفانه برای دانشجویان با گرایش های مختلف ایجاد کنند گفت: از حضور کاندیداها در دانشگاه با دعوت دانشجویان استقبال می‌شود و فضای برای نقدها و طرح نظرات همه گروه‌ها با بی‌طرفی مجموعه دانشگاه باز است.
دکتر محمدرضا امین ناصری ، با بیان اینکه این دانشگاه تلاش می کند فضای باز سیاسی و بی طرفانه برای دانشجویان با گرایش های مختلف ایجاد کند گفت: از حضور کاندیداها با دعوت دانشجویان در دانشگاه استقبال می شود و فضا برای نقد ها و نظرات همه گروه ها با بی طرفی دانشگاه باز است.

26 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 1110