متن کامل خبر


 
دانشگاه تربیت مدرس، دومین دانشگاه جامع کشور در تولید مقالات برتر بین المللی

خلاصه خبر: بنا بر اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ،ISC ، دانشگاه تربیت مدرس در بین دانشگاه های جامع کشور در رتبه دوم تولید بیشترین تعداد مقالات برتر بین المللی (ESI) قرار گرفت.

بنا بر اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ،ISC ، دانشگاه تربیت مدرس در بین دانشگاه های جامع کشور در رتبه دوم تولید بیشترین تعداد مقالات برتر بین المللی (ESI) قرار گرفت.

بنا بر اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور تا تاریخ سی و یکم شهریورماه سالجاری نهصد و 56 مقاله برتر بین المللی تولید کرده اند. از میان دانشگاههای جامع کشور دانشگاه تهران با تولید 57 مقاله در رتبه نخست و دانشگاه تربیت مدرس با تولید 43 مقاله در جایگاه دوم قرار گرفت. دانشگاه شیراز نیز با تولید 35 مقاله رتبه سوم را از آن خود کرد.

بر اساس گزارش ISC ، پژوهشگران کشور در حوزه مهندسی با تولید 351 مقاله پراستناد، قوی تر از سایر حوزه ها فعالیت کرده اند و محققان شیمی با تولید 117 مقاله و پژوهشگران ریاضیات با تولید 113 مقاله پراستناد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
گفتنی است تولید 956 مقاله برتر بین المللی (ESI) حاصل مشارکت دانشگاه های جامع، دانشگاه های علوم پزشکی ، دانشگاه های صنعتی، دانشگاه های غیرمتمرکز- غیر انتفاعی و پژوهشگاه ها و مراکز و مؤسسات تحقیقاتی کشور بوده است.

6 آبان 1394 / تعداد نمایش : 1045