متن کامل خبر


 
رساله دکتری دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس به عنوان برگزیده انتخاب شد

خلاصه خبر: از سوی بخش ایران انجمن بین المللی مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) ، رساله دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس به عنوان رساله برگزیده دکتری در سال 2017 انتخاب شد.

از سوی بخش ایران انجمن بین المللی مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) ، رساله دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس به عنوان رساله برگزیده دکتری در سال 2017 انتخاب شد.
رساله دکتر مریم ایمانی دانش آموخته دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه با راهنمایی دکتر قاسمیان یزدی، از سوی بخش ایران انجمن بین المللی مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) ، به عنوان رساله برگزیده دکتری در سال 2017 انتخاب و طی مراسمی از وی تقدیر شد.
مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک فعالیت خود را از سال 1963 به منظور کمک به پیش‌برد فناوری در حوزه‌های وابسته بهمهندسی برق و کامپیوتر در آمریکا آغاز کرد و شاخه ایرانی آن موسسه در سال 1970 تأسیس شد.

17 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 2354