متن کامل خبر


 
انتصاب روسای مراکز رشد دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم دکتر احمدی، رؤسای مراکز رشد پزشکی و سلامت، هنر و علوم انسانی و کشاورزی و منابع طبیعی منصوب شدند.

با حکم دکتر احمدی، رؤسای مراکز رشد پزشکی و سلامت، هنر و علوم انسانی و کشاورزی و منابع طبیعی منصوب شدند.

از سوی رئیس دانشگاه و با پیشنهاد سرپرست پارک علم و فناوری، دکتر جواد رسائی استاد دانشکده علوم پزشکی به سمت رئیس مرکز رشد پزشکی و سلامت دانشگاه، دکتر سید مصطفی مختاباد استاد دانشکده هنر و معماری به سمت رئیس مرکز رشد هنر و علوم انسانی دانشگاه و دکتر عباس یداللهی استادیار دانشکده کشاورزی به سمت رئیس مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه منصوب شد.
در بخشی از احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " اميد است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردي دانشگاه با تدبير و عزم قوی و مدیریت جهادی در امر توسعه فناوری و راه اندازی شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد و پیشبرد اهداف دانشگاه موفق و مؤيد باشيد."

5 آبان 1394 / تعداد نمایش : 1243