متن کامل خبر


 
دکتر محمد زاده با پرسنل شرکتی دانشگاه دیدار کرد

خلاصه خبر: معاونت پشتیبانی و منابع انسانی روز جهانی کارگر، میزبان پرسنل شرکتی دانشگاه بود.

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی روز جهانی کارگر، میزبان پرسنل شرکتی دانشگاه بود.
دکتر محمد زاده معاون پشتیبانی و دکتر نصیری مدیر امور اداری دانشگاه روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه جاری با حضور در جمع پرسنل شرکتی ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر از زحمات آنها تقدیر و در ضیافت ناهاری که به همین مناسبت برپا شده بود حضور یافت.

روز جهانی کارگر


روز جهانی کارگر

12 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 1091