متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر مسئول فصلنامه دانشکده مهندسی شیمی

خلاصه خبر: دکتر مهدی رزاقی کاشانی، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به‌عنوان مدیر مسئول فصلنامه " پژوهش های کاربردی در مهندسی شیمی و پلیمر مدرس" منصوب شد.

دکتر مهدی رزاقی کاشانی، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به‌عنوان مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های کاربردی در مهندسی شیمی و پلیمر مدرس منصوب شد.

در حکم دکتر رزاقی کاشانی که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی و به استناد مادۀ 9 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های کاربردی در مهندسی شیمی و پلیمر مدرس منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

10 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 1314