متن کامل خبر


 
راه ­اندازی دوره کارشناسی­ارشد «مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تأمین»

خلاصه خبر: در نشست اخیر شوراي دانشگاه، راه­ اندازی دوره کارشناسی­ارشد مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تأمین به تصويب رسيد.

در نشست اخیر شوراي دانشگاه، راه ­اندازی دوره کارشناسی­ارشد مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تأمین به تصويب رسيد.
در اين نشست دكتر مينايي مدير دفتر برنامه ريزي، گسترش و بازنگري به دلايل توجيهي راه اندازي رشته اشاره و اظهار داشت: وجود نظام هاي تامين و تدارک سنتي در کشور، اغلب نوعي عدم هماهنگي و يکپارچگي منجر به افزايش هزينه تمام شده کالا، عدم تحويل به موقع کالا، افزايش قيمتها و در نهايت افزايش نارضايتي و کاهش عدالت در برخورداري مردم از کالاهاي مورد نياز مي شود. به طوريکه گاه درصد قابل توجهي از هزينه تمام شده کالا به دليل ناهماهنگي هاي موجود در زنجيره تامين رخ مي دهد. عدم توجه کافي به امور لجستيکي در طول زنجيره تأمين، گردش هزينه اي قابل توجهي در مقايسه با رقم GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور را موجب شده که هرگونه صرفه جويي در اين هزينه ها نتايج مثبتي را براي کشور در بر خواهد داشت. برخورد ريشه اي و اصولي با مسائل موجود با تکيه بر اصول علمي مديريت زنجيره تامين و همچنين مهندسي لجستيک، از طريق تربيت و بکارگيري متخصصين امور مهندسي لجستيک و زنجيره تامين در سازمانها و شرکتها امري ضروري مي نمايد.
وي افزود: دوره کارشناسي ارشد مهندسي لجستيک و زنجيره تأمين يکي از مجموعه‌هاي آموزش عالي در زمينه فني مهندسي در دوره کارشناسي ارشد، مهندسي صنايع است. فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند به عنوان کارشناس راه‌حل‌هاي علمي و کاربردي در زمينه طراحي و بهينه‌سازي ساختار و فرآيندهاي زنجيره تأمين و بهبود عملکرد آنها و همچنين پياده‌سازي سيستمهاي مديريت زنجيره‌ را تأمين و ارائه کنند. در اين گرايش هدف تربيت متخصصاني است که با توان تحليل، طرح‌ريزي و طراحي، پياده ‌سازي و بهبود علمکرد زنجيره‌هاي تأمين و فرآيندهاي جاري آن بر جنبه‌هاي مهندسي تاكيد دارد. ضمن اينکه از نظر پويايي تحقيقات در حوزه لجستيک و زنجيره تامين نيز مي توان ادعا کرد که اين حوزه به نحو معني داري مورد توجه محققين است و روند تحقيقات در آن همواره رو به رشد بوده است.
وي در ادامه به اعضای هیأت علمی مدرس رشته، امکانات پیش بینی شده، امكانات موجود در آزمایشگاه­ ها، وضعیت برنامه درسی رشته، رشته های دایر در گروه، سابقه رشته در دانشگاه تربیت مدرس و ساير دانشگاهها اشاره نمود.
در ادامه پس از بحث و بررسي موضوع از سوي اعضاي شورا و با شرط احراز شرايط مطرح شده و محدوديت از نظر برگزاري همزمان رشته ها در گروه، موضوع راه­اندازی دوره کارشناسی­ارشد مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تأمین با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

3 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 1107