متن کامل خبر


 
معاون علمی دانشکده مهندسی مکانیک ابقاء شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر اکبر علی بیگلو به عنوان معاون علمی (آموزشی،پژوهشی) دانشکده مهندسی مکانیک ابقاء شد.

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر اکبر علی بیگلو به عنوان معاون علمی (آموزشی،پژوهشی) دانشکده مهندسی مکانیک ابقاء شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس دانشکده مهندسی مکانیک و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به عنوان معاون علمی (آموزشی،پژوهشی) دانشکده مذکور ابقاء می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشکده و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکاری های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های آموزشی و پژوهشی و کاربردی و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر رئیس دانشکده موفق و مؤید باشید."
گفتنی است دکتر اکبر علی بیگلو استاد گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک می باشد.

29 فروردین 1396 / تعداد نمایش : 1194