متن کامل خبر


 
شرح وظایف مشاوران دانشگاهها در امور بانوان و خانواده ابلاغ شد

خلاصه خبر: اهداف کلان و وظایف مشاوران در امور زنان و خانواده رؤسای دانشگاه های سراسر کشور در راستای همگرایی و هماهنگی در برنامه های مرتبط با حوزه زنان و خانواده در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و با توجه به اسناد بالا دستی ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی مصوب شورای انقلاب فرهنگی و سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهها ابلاغ شد.

اهداف کلان و وظایف مشاوران در امور زنان و خانواده رؤسای دانشگاه های سراسر کشور در راستای همگرایی و هماهنگی در برنامه های مرتبط با حوزه زنان و خانواده در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و با توجه به اسناد بالا دستی ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی مصوب شورای انقلاب فرهنگی و سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهها ابلاغ شد.
نسخه نهایی شرح وظایف مشاوران دانشگاهها در امور بانوان و خانواده که می تواند به تحکیم جایگاه این مشاوران نیز منجر شود، با هدف تحقق ایجاد فرصت های عادلانه در نظام سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریتی آموزش عالی، افزایش مشارکت فعال زنان در توسعه علمی کشور و ارتقاء کیفیت زندگی زنان دانشگاهی در 15 بند تهیه و ابلاغ شد.

27 فروردین 1396 / تعداد نمایش : 927