متن کامل خبر


 
نخستین اختراع حوزه علوم انسانی کشور به نام دانشگاه تربیت مدرس به ثبت رسيد

خلاصه خبر: اولين اختراع حوزه علوم انسانی کشور از سوي يكي از اعضاي هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه به ثبت رسيد.

اولين اختراع حوزه علوم انسانی کشور از سوي يكي از اعضاي هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه به ثبت رسيد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ در رشته تكنولوژي آموزشي كيت تشخيص و مبدل طيف رنگ به كد CMYK (يك ابزار آموزشي) از سوي دكتر جواد حاتمي عضو هیات علمی دانشگاه طراحي و به تأييد نهايي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران رسيد.
اين ايده ٤ سال پيش ثبت مالكيت فكري شده بود و ساخت نمونه آزمايشي و برنامه نويسي كامپيوتري آن ٤ سال به طول انجاميده و ٨٠ ميليون ريال برای آن هزينه شده است.

اختراع

گفتنی است اين اختراع به صورت مشترك از سوي دكتر جواد حاتمي و سيد محمد تقي طباطبايي بافقي از دانشجويان وي انجام شده و با همكاري دانشگاه تربيت مدرس و شركت دانش بنيان آينده آموزان آتا در حال تجاري سازي مي باشد.

23 فروردین 1396 / تعداد نمایش : 2420