متن کامل خبر


 
سرپرست امور آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی ابقاء شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر محمد ضابطیان طرقی به عنوان سرپرست امور آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی در سمت خود ابقاء شد.

با حکم رییس دانشگاه، دکتر محمد ضابطیان طرقی به عنوان سرپرست امور آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی در سمت خود ابقاء شد.
در بخشی از این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه، با تدبیر و مدیریت جهادی، در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی با استفاده از اعضای هیأت علمی مجرب و با انگیزه در تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر رییس پردیس دانشگاهی دانشگاه موفق و مؤید باشید."

25 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1498