متن کامل خبر


 
كتاب هاي شخصي زنده یاد دکتر صادق آئينه وند وقف دانشكده علوم انساني شد

خلاصه خبر: كتاب هاي شخصي مرحوم دكتر صادق آئينه وند با بيش از 5500 جلد كتاب از سوي خانواده ايشان به دانشكده علوم انساني دانشگاه اهدا شد.

كتاب هاي شخصي مرحوم دكتر صادق آئينه وند با بيش از 5500 جلد كتاب از سوي خانواده ايشان به دانشكده علوم انساني دانشگاه اهدا شد.
كتاب هاي مرحوم آيينه وند شامل 2987 جلد كتاب فارسي، 2440 جلد كتاب عربي، 60 جلد كتاب انگليسي و 14 جلد قرآن و نهج البلاغه در مجموع 5501 جلد كتاب بوده است كه به كتابخانه دانشكده علوم انساني اهدا گرديد.
گفتني است ناظر وقف در مراحل انتقال كتب و استقرار و استفاده آنها در دانشكده علوم انساني،‌ دكتر كبري روشنفكر مي باشد كه با مشورت همسر و فرزند مرحوم آيينه وند بر اجراي وقف نظارت خواهد نمود.

25 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1191