متن کامل خبر


 
انتصاب نماینده جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران در دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه خبر: دکتر سید علیرضا مصباح نمین به عنوان نماینده جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران در دانشگاه تربیت مدرس تعیین شد.

دکتر سید علیرضا مصباح نمین به عنوان نماینده جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران در دانشگاه تربیت مدرس تعیین شد. دکتر محمد وجگانی رییس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران، دکتر سید علیرضا مصباح نمین دانشیار گروه بیو شیمی پزشکی دانشگاه را به مدت دو سال به عنوان نماینده جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران در دانشگاه تربیت مدرس تعیین کرد. گفتنی است جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران در سال 1383 با حضور و مشارکت قریب به ده انجمن علمی علوم پایه پزشکی و آزمایشگاهی، تشکیل شد. بحث و تبادل نظر با صاحب نظران عرصه‌های مختلف علوم آزمایشگاهی، تلاش و برنامه‌ریزی برای ارتقای وضعیت آموزشی رشته‌های علمی مربوط، گفتگو و برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر بمنظور معرفی جامعه به مسئولین و سیاستگذاران بهداشت و درمان و تلاش برای بسط، توسعه و حمایت از فعالیتهای علمی انجمنهای مربوط، از جمله تلاشها و فعالیتهای این جامعه محسوب می‌شود. جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران در سال 1392 به عنوان یکی از سه انجمن برتر گروه پزشکی موفق به کسب لوح افتخار انجمن های برگزیده از ریاست جمهوری شد. هم اکنون بیش از 15 انجمن علمی در این جامعه عضویت دارند.

15 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1621