متن کامل خبر


 
دکتر لیاقت به عنوان دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر غلامحسین لیاقت به سمت "دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران" منصوب شد.

با حکم معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر غلامحسین لیاقت به سمت "دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران" منصوب شد.
با حكم دكتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر غلامحسین لیاقت عضو هیأت علمی گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه به سمت "دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران" منصوب شد.

10 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1610