متن کامل خبر


 
کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران برگزار شد

خلاصه خبر: کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران با محوریت بررسی و نقد آثار پرفسور محمد علی همایون کاتوزیان چهارم اسفندماه در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه برگزار شد.

کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران با محوریت بررسی و نقد آثار پرفسور محمد علی همایون کاتوزیان چهارم اسفندماه در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه برگزار شد.
گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران را با اهداف، نقد و بررسی آثار پروفسور کاتوزیان به عنوان نمونه نظریه پردازی تاریخ محور در ایران، بررسی امکان های جامعه شناسی تاریخی در ایران، فراهم سازی فرصت آکادمیک برای بحث انتقادی درباب قدرت تبیینی تئوری های جامعه شناسی سیاسی و تاریخی، فراهم سازی فرصت گفتگوی خردمندانه برای اندیشمندان و پژوهشگران در باب موضوعات تاریخی مانند رابطه دولت و ملت، جنبش ها، اصناف و طبقات اجتماعی و خلقیات ایرانیان، تلاش برای انباشت دانش علمی و پالایش تئوری های مسلط در باب ایران در چارچوب موضوع کنفرانس، بسترسازی برای طرح ایده های تازه در حوزه جامعه شناسی تاریخی، ایجاد زمینه های لازم برای گفتگو میان صاحبنظران این حوزه، کوشش برای ارزیابی شیوه های پرداختن به نظریه پردازی جامعه شناختی تاریخی زمینه مند، با حضور پروفسور کاتوزیان و جمعی دیگر از اساتید برجسته دانشگاه ها برگزار کرد.

کنفرانس جامعه شناسی

این کنفرانس در 3 محور، شامل پانل اول؛ تاریخ، نظریه پردازی و جامعه در آثار پروفسور کاتوزیان : - اقتصاد سیاسی- نفت و مسئله دموکراسی- تضاد دولت-ملت- جامعه و زمان، پانل دوم؛ نظریه‌پردازی در جامعه‌شناسی تاریخی ایران: - زمان بلندمدت و نظریه‌پردازی در تاریخ (استبداد شرقی، جامعه کلنگی، نظریه انحطاط و ... )- وضعیت جامعه‌شناسی تاریخی ایران و رویکردهای تاریخی- جامعه‌شناسی تاریخی ایران: زمینه‌مند شدن یا بومی‌سازی- جامعه‌شناسی تاریخی: از شرق‌شناسی تا شرق‌شناسی وارونه و پانل سوم؛ موضوعات جامعه‌شناسی تاریخی ایران: - تبارشناسی دولت-ملت- انقلابها و جنبش‌های اجتماعی- سازمان اجتماعی دین- اصناف و طبقات اجتماعی- خلقیات ایرانی، برگزار شد.

4 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1448