متن کامل خبر


 
دو انتصاب جدید در مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، سرپرست 2 گروه پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت منصوب شدند.

با حکم رئیس دانشگاه، سرپرست 2 گروه پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده است، دکتر مصطفی دلشاد تهرانی به عنوان سرپرست گروه مطالعات اسلامی در حوزه مدیریت و دکتر مسعود عابسی به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت دانش و هوشمند سازی سازمانی هر یک برای مدت یکسال منصوب شدند.

30 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1408