متن کامل خبر


 
بزرگترین آزمایشگاه شبیه ساز باران کشور در دانشگاه تربیت مدرس طراحی و ساخته شد

خلاصه خبر: آزمایشگاه شبیه ساز باران و فرسایش به دلیل شرایط حاد و بحرانی وضعیت فرسایش خاک در کشور و بنا بر ضرورت انجام پژوهش‌های مربوط به حفاظت خاک، به همت دکتر سید حمیدرضا صادقی و در قالب رساله دکتری عبدالواحد خالدی و لیلا غلامی با سه تکرار در کرت های فرسایش به عنوان قابلیتی منحصر به فرد در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه طراحی و ساخته شد.

مهمترین مزایای استفاده از شبیه سازهای باران سرعت در عمل، کارایی، قابلیت کنترل و انعطاف پذیری بیشتر نسبت به باران های طبیعی است. مجموعه این ویژگی ها آزمایشگاه شبیه ساز باران و فرسایش دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی واقع در شهرستان نور را به عنوان بزرگ ترین شبیه ساز باران کشور مطرح می سازد.
با استفاده از این شبیه ساز و به علت تحت فشار بودن سامانه، می توان شدت های متفاوتی از باران را با توجه به شرایط اقلیمی کشور تولید نمود. دستیابی به شدت های نزدیک به باران طبیعی، قابلیت شبیه سازی انرژی جنبشی باران را نیز میسر می سازد. در طی ساخت سامانه شبیه ساز باران، شدت و یکنواختی بارش سامانه مذکور در فشارهای مختلف باران بررسی شد.
گفتنی است فرسایش باعث خارج شدن خاک سطحی که حاصلخیزترین نوع خاک است می شود و بر کاهش محصول و تولیدات کشاورزی تأثیر دارد. بنابراین بررسی عوامل مؤثر در میزان فرسایش و تعیین روابط بین آنها در عرصه‌های طبیعی و شرایط مختلف آب و هوایی لازم و ضروری می باشد، اما انجام آزمایش‌ها همیشه امکان پذیر نیست و دشواری‌های فراوانی به همراه دارد که در سال‌های اخیر، برای رفع این مشکل از شبیه‌سازی باران به‌طور وسیعی در تحقیقات استفاده شده است.

 

29 مهر 1394 / تعداد نمایش : 931