متن کامل خبر


 
گزارش تحلیلی در مورد تخلفات پژوهشی ارائه و بررسي شد

خلاصه خبر: در نشست هجدهم بهمن ماه شوراي دانشگاه، گزارش تحلیلی در مورد تخلفات پژوهشی ارائه و بررسي شد.

در نشست هجدهم بهمن ماه شوراي دانشگاه، گزارش تحلیلی در مورد تخلفات پژوهشی ارائه و بررسي شد.
در اين نشست دكتر امين طالبي عضو هيات علمي دانشكده علوم پزشكي دانشگاه به ارائه گزارش تحلیلی در مورد تخلفات پژوهشی پرداخت.
وي اظهار داشت: لزوم چاپ مقالات علمی حاصل از تلاش پژوهشگران جهت نشر دانش تولید شده بر کسی پوشیده نیست. در این راستا پرواضح است که چاپ مقالات بعنوان دستاورد علمی براي محقق و جامعه علمی هر کشوري یک افتخار و ارزش محسوب می شود. این افتخار وقتی اصالت و تداوم خواهد داشت که همراه با ملاحظه و رعایت اخلاق حرفه اي باشد. بی شک بداخلاقی مقبول نبوده و برخورد عادلانه و در عین حال اخلاق مدارانه با تخلف صرف نظر از انگیزه و شهرت افراد خاطی، جهت اصلاح امور لازم است. اگر به عدالت و اخلاق مداري در مواجهه با بد اخلاقی ها توجه نشود، نقض غرض بوده و ضد اصلاح و به سامان رساندن امور خواهد بود. مروري بر آنچه که ظرف چند ماه اخیر در فضاي پژوهشی کشور در مورد افتخارات چندین ساله دانشمندان ایرانی در تولید علم گذشته، نشان دهنده وضعیتی است که باید از ابعاد علمی، عدالت و اخلاق مداري مورد تحلیل و نقد قرار گیرد. به منظور تحلیل علمی بروز این مساله در ایران و سایر کشورهاي جهان، مطالعه اي Web of Science بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه Scientometry انجام شده است. که نتیجه اولیه آن در شوراهاي پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده علوم پزشکی ارایه گرديده است.

وي با اشاره به اعلام اولیه خبر بروز مشکلاتی در برخی مقالات محققین ایرانی در Retraction watch، اظهار داشت: در اين خبر اینگونه اظهار گردید که متعاقب بررسی هاي دقیق انجام شده از مجموع مقالات ارسالی به مجموعه هاي BMCو Springer حدود 60 مقاله از محققین ایرانی با سرقت ادبی به چاپ رسیده و نهایتا مسترد گردید.

وي همچنين به خبر مجله Nature در خصوص تخلف پژوهشي 58 مقاله نويسندگان ايراني ،‌ انتشار خبري در Science به قلم ريچارد استون و موارد ديگر كه در جهت فضاسازي و سياه نمايي از وضعيت علمي ايران بوده است، پرداخت.
دكتر طالبي در پايان تصريح كرد: داده ها و تحلیل فوق نشان می دهد تا چه اندازه استفاده از واژه دانشمندان ایرانی در عنوان مقالات منتشره Science و Nature در کنار عباراتی چون تخلف علمی و البته القاي تصور سرقت علمی در کنار تایید ضمنی چند نویسنده ایرانی پیشگفت مبنی بر پذیرش ضعف بنیه اخلاقی محققین بومی با واقعیت، عدالت و قضاوت بی طرفانه و اخلاق مدار انطباق داشته و سازگار است.
همچنین با گزارش این نوع تخلف ها با وسعت و میزان بیشتر در کشورهاي مدعی دنیا در سالهاي قبل چگونه برخورد یا پنهان سازي کرده ولی تخلف هاي کمتر را چگونه سیاه نمایی و بزرگ جلوه دهند.
وي ادامه داد: این فضاسازي ها در حالی است که از سوي دانشمندان ایرانی سالانه بیش از 40000 مقاله از ایران صرفا در اسکوپوس نمایه می شود و نیز آنهایی که مورد چنین اتهامی قرار گرفتند کمتر از 1 ده هزارم کل جمعیت محققین و دانشمندان ایرانی بوده و اکثر این چند نفر معدود در جایگاه دانشمند و حتی در جایگاه اعضاي هیات علمی یا محققین رسمی کشور که به دام مجلات و شرکتهاي سودجو افتادند، نیستند. لذا بی تفاوتی و یا واکنش هاي عجولانه و هیجانی در برابر فضاسازهاي سوءگیرانه و ناعادلانه می تواند آسیب به جریان پرشتاب و ساختار جوان و بالنده پژوهش در ایران را تشدید کند

24 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1703