متن کامل خبر


 
عضویت دکتر حسن زاده در شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

خلاصه خبر: دکتر محمد حسن زاده عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد با حکم رئیس دانشگاه به عضویت شورای نظارت و ارزیابی منصوب شد.

دکتر حسن زاده

دکتر محمد حسن زاده عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد با حکم رئیس دانشگاه به عضویت شورای نظارت و ارزیابی منصوب شد.

در حکم دکتر حسن زاده که به امضای رئیس دانشگاه رسیده آمده است: " نظر به همکاری جنابعالی به عنوان مشاور در امور رتبه بندی دانشگاه با مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی و به استناد بند 3 ماده 2 آیین نامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه به مدت دو سال به عنوان عضو شورای مذکور منصوب می شوید.
امید است با اتکال به پروردگار متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و انجام وظابف تعیین شده موفق و مؤید باشید."

29 مهر 1394 / تعداد نمایش : 1010