متن کامل خبر


 
اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي دانشگاه برگزار شد

خلاصه خبر: اجلاسيه نهايي طرحنامه علمي با موضوع" محله، پديده پايدار اجتماعي با مركزيت مسجد( با عملكردهاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي) در شهر ايراني اسلامي" بيستم بهمن ماه با سخنراني دكتر محمد رضا پورجعفر عضو هيات علمي دانشكده هنر و معماري برگزار شد.

اجلاسيه نهايي طرحنامه علمي با موضوع" محله، پديده پايدار اجتماعي با مركزيت مسجد( با عملكردهاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي) در شهر ايراني اسلامي" بيستم بهمن ماه با سخنراني دكتر محمد رضا پورجعفر عضو هيات علمي دانشكده هنر و معماري برگزار شد.
در ابتداي اين نشست دكتر شعبان الهي دبیر کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره دانشگاه در سخناني اظهار داشت: تا زمانيكه ما از نظريه هاي وارداتي استفاده مي كنيم و در رفتارها و فعاليت هاي سياسي،‌ اقتصادي، اجتماعي و عمراني مقلد هستيم ، كشور نمي تواند به توسعه لازم برسد و به گسترش تمدن اسلامي كمكي نخواهد كرد.
وي تاكيذد كرد: به ميزاني كه ما در جهت نظريه پردازي تلاش مي كنيم و ميزاني كه ديگران اين نظريه ها را قبول كرده و از آن استفاده كنند به همان ميزان مرزهاي جمهوري اسلامي مي تواند توسعه يابد و اين امر لازمه الگو بودن و سهمي در جهان اسلام داشتن است.
وي افزود: در عصر حاضر نظريه پردازي نسبت به دوران قبل جايگاه رفيع تري پيدا كرده و مقام معظم رهبري نيز بر توليد و توسعه نظريه پردازي تاكيد ويژه اي داشته اند و وظيفه ما دانشگاهيان است كه اين امر را محقق كنيم و در دانشگاه تربيت مدرس نيز كميته دستگاهي نظريه پردازي به رياست ريس دانشگاه تشكيل شد تا بتواند در اين زمينه نقش خود را ايفا نمايد.
در ادامه دكتر پورجعفر در خصوص موضوع" محله، پديده پايدار اجتماعي با مركزيت مسجد( با عملكردهاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي) در شهر ايراني اسلامي" سخنراني كرد.
وي اظهار داشت: ايرانيان پيش از اسلام و در دوره اسلامي از فرهنگ شهرنشيني و مدنيت والايي برخوردار بودند و شهرهاي ايراني اسلامي را مجموعه اي از محلات شكل مي دادند و محله يكي از عناصر اصلي شاكله پايدار اجتماعي با مركزيت مسجد محسوب مي شود.

اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي

وي تصريح كرد: هدف از ارائه الگوي پيشنهادي،‌ برنامه ريزي و طراحي فضايي به صورت ميدانچه اي در سايه فضاي معنوي بناي مسجد در محلات جديد،‌ جهت ارتقاي وحدت ميان مسلمين است.
وي با اشاره به ويژگي هاي محله پايدار و ماندگار ايراني اسلامي گفت: محله پايدار و ماندگار ايراني اسلامي( الگوي مورد نظر در اين نظريه) مكاني است كه عده اي از شهروندان با اشتراكات فرهنگي و اجتماعي در كنار هم با تفاهم و همدلي زندگي كنند.
وي تاكيد كرد: اين نظريه اگرچه از فرهنگ اسلامي نشات مي گيرد اما بر خلاف تصور برخي،‌ به دنبال محله اي بدوي كاملا سنتي و بدون تسهيلات دوران معاصر نيست. اين نظريه موافق با معاصر سازي، نوآوري و استفاده از ابزار نوين در راستاي همدلي و كمك به همنوع و با خبر بودن از احوال يكديگر است.
وي ادامه داد: اين نظريه به دنبال ارتقاي سطح تعاملات اجتماعي انسان ها و كنار هم بودن آنها در فضاهاي عمومي همچون محل اقامه نماز جماعت است. محله معاصر امروز بايد همه نكات گذشته در دستاوردهاي جديد را براي شكل دهي محيطي مطلوب،‌ سرزنده و شاد فراهم آورده و بستري براي همسايگي، همدلي و گردهمايي باشد.
وي در پايان يادآور شد: قابليت تعميم اين نظريه در بافت هاي گسترشي و پيراموني شهرها به ويژه در طراحي شهرهاي جديد به راحتي امكان پذير است.
در ادامه ناقدان و داوران حاضر در نشست به بيان نظرات و ديدگاههاي خود پرداختند و در پايان پرسش و پاسخ با مشاركت حاضران در نشست انجام شد.

20 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1243