متن کامل خبر


 
بيست و سومين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران

خلاصه خبر: مراسم افتتاحيه بيست و سومين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و نهمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران دوازدهم بهمن ماه در سالن شهيد چمران دانشگاه برگزار شد .

مراسم افتتاحيه بيست و سومين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و نهمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران دوازدهم بهمن ماه در سالن شهيد چمران دانشگاه برگزار شد .
در ابتداي اين مراسم دكتر محمد كاظم مروج فرشي دبير اجرايي كنفرانس و رييس انجمن اپتيك و فوتونيك ايران به مهمانان حاضر در جلسه خوش آمد گفت.
در ادامه دكتر وحيد احمدي معاون پژوهشي وزارت علوم در سخناني اظهار داشت: سهم ايران از توليد مقالات علمي در حوزه اپتيك و فوتونيك نسبت به كل مقالات دنيا در سال 2000، 0/1 درصد و در سال جاري 1/65 است كه به ويژه در 5 سال اخير رشد قابل توجهي داشته است. سهم توليد مقالات اپتيك و فوتونيك دنيا از كل مقالات دنيا نرخ ثابتي است كه در سال 2000 حدود 2/2 درصد و در سال 2015 ، 2/03درصد است و سهم ايران از مقالات اپتيك و فوتونيك نسبت به كل مقالات ايران در سال 2000، 1/66 و در سال 2016، 1/8 درصد مي باشد كه نشان مي دهد ايران در اين زمينه از وضعيت مطلوبي برخوردار است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: در حال حاضر در دنيا و در ايران شاخص هايي در حال توسعه است كه از جمله آنها مي توان به حضور در مجامع علمي، مشاركت علمي بين المللي،‌ توليد مقالات برتر،‌ توليد فناوري مرتبط و حضور در پروژه هاي مشترك بين المللي اشاره كرد.
وي تصريح كرد: رشد علمي تنها منحصر به تعداد مقاله نيست ما در كنار توليد مقالات بايد به كيفيت مقالات نيز توجه كنيم و در حال حاضر سهم ما در توليد مقالات برتر 2/2 در صد است كه نسبت به0/6 درصد سال 2010 رشد خوبي داشته ايم.
همچنين ما در زمينه شاخص مشاركت با محققان بين المللي ( مقالات مشترك با محققان بين المللي) رشد قابل توجهي داشتيم و از حدود 17 درصد در سال 2010 به 23 درصد در سال جاري رسيديم.
معاون پژوهشي وزير علوم اذعان داشت: سهم مقالات ايران در اسكوپوس و ISI در سال جاري 1/8 درصد است كه آمار خوبي است . در حال حاضر صرف مقالات براي ما حائز اهميت نيست بلكه چاپ مقاله در مجلات برتر، impact بالا،‌ Citation بالا و اشتراك بين المللي مقالات از اهميت بالايي برخوردار است.

بيست و سومين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران

وي تاكيد كرد: ما براي آنكه دانشگاههاي برتري داشته باشيم بايد ارتباطات بين المللي را در دانشگاها افزايش دهيم تعداد ثبت اختراع، سمينار هاي بين المللي، پروژه هاي بين المللي،‌ تعداد دانشجويان خارجي و اساتيد مدعو بين المللي از مواردي است كه بايد در دانشگاهها برنامه ريزي شود تا دانشگاههاي ما به سمتي بروند كه بتوانند در عرصه بين المللي عرض اندام كنند.
عضو هيات علمي دانشگاه خاطر نشان كرد: تلاش مهم وزارت علوم رساندن بخش قابل توجهي از دانشگاههاي برتر كشور به طراز 200 و زير 200 است كه در اين راستا دانشگاهها بايد در كنار خلاق و كارآفرين بودن و نقش داشتن در عرصه علمي كشور ، بتوانند با استانداردهاي بين المللي نيز رقابت كنند.
در ادامه اين مراسم دكتر محمد آقابلوريزاده دبير علمي كنفرانس آماري از تعداد مقالات و معيارهاي داوري مقالات ارائه كرد. سپس دكتر محمد صادق ذبيحي به معرفي ستاد توسعه فناوري ليزر، فوتونيك و ميكرو ساختارها پرداخت و دكتر حبيب تجلي نيز در خصوص انديشه علمي مرحوم علي جوان سخنراني نمود.

12 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1187