متن کامل خبر


 
سامانه کتاب راه اندازی شد

خلاصه خبر: سامانه کتاب (سامانه جامع انتشارات) دانشگاه با هدف ایجاد تحول در نشر دانشگاهی تربیت مدرس راه اندازی شد.

سامانه کتاب (سامانه جامع انتشارات) دانشگاه با هدف ایجاد تحول در نشر دانشگاهی تربیت مدرس راه اندازی شد.
با اختتام بسته موفقیت راه اندازی سامانه کتاب از مجموعه روال ساماندهی برون دادهای علمی دانشگاه و تحول در نشر دانشگاهی تربیت مدرس مربوط به طرح تحول راهبردی، از این پس ضروری است اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاه آثار پیشنهادی خود برای چاپ را از طریق سامانه pub.modares.ac.ir به انتشارات دانشگاه ارسال نمایند و با پیگیری در سامانه از فرایند و پیشرفت امور آگاه شوند.
گفتنی است معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی جاری 6 بسته موفقیت در قالب 5 روال راهبردی تعریف و اجرایی کرده است که راه اندازی سامانه کتاب یکی از آنها بود که با موفقیت اختتام یافت. این معاونت برای نیم سال آتی 22 بسته موفقیت در 16 روال حوزه پژوهشی و فناوری را طراحی و برای اجرا آماده می کند.

12 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1950