متن کامل خبر


 
شیوه نامه مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1396

خلاصه خبر: در نشست چهارم بهمن ماه شوراي دانشگاه، شیوه نامه مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1396 به تصويب رسيد.

در نشست چهارم بهمن ماه شوراي دانشگاه، شیوه نامه مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1396 به تصويب رسيد.
در اين نشست موضوع بررسي شیوه نامه مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1396 از سوي معاون آموزشي و مدير دفتر همكاري هاي آموزشي و آزمون مطرح شد.
پس از ارائه مقدمه اي از سوي دكتر جلالي معاون آموزشي دانشگاه، دكتر بيژن هاشمي ملايري مدير دفتر همكاري هاي آموزشي و آزمون با بيان اينكه تغييرات صورت گرفته در شيوه نامه اجتناب ناپذير بوده و فرايند طي شده در راستاي طرح تحول راهبردي دانشگاه مي باشد اظهار داشت: كميته اي تخصصي براي اصلاح شیوه نامه مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1396 تشكيل شد و كار كارشناسي در اين مورد صورت گرفت و طي فرايندي از دانشكده ها نظر سنجي شد و در 4 كميته و در جلسات متعدد، نظرات مورد بررسي و كارشناسي قرار گرفت و در شوراي مديران، شوراي آموزشي و هيات رييسه دانشگاه بحث و بررسي شد و در نهايت شيوه نامه جديد تأييد گرديد كه در اين شيوه نامه سعي شده است تا اختيارات و آزادي عمل بيشتري به دانشكده ها داده شود.
دكتر هاشمي در ادامه در خصوص برخي از تغييرات شيوه نامه جديد نسبت به سال گذشته و شاخص هاي آموزشي و پژوهشي اين شيوه نامه توضيحاتي عنوان كرد.
در پايان پس از راي گيري از اعضاي شورا، شیوه نامه مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1396 با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

11 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1566