متن کامل خبر


 
بررسی آينده پژوهي وقايع قرن بيست و يكم از سوی معاون پژوهشی و فناوری

خلاصه خبر: دكتر يعقوب فتح الهي در نشست چهارم بهمن ماه شوراي دانشگاه، آينده پژوهشي وقايع قرن 21 را از منظر نظام convergence بررسي كرد.

دكتر يعقوب فتح الهي در نشست چهارم بهمن ماه شوراي دانشگاه، آينده پژوهشي وقايع قرن 21 را از منظر نظام convergence بررسي كرد.
دكتر فتح الهي معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه در اين نشست به ادامه بحث علم معاصر و نظام convergence پرداخت.
وي اظهار داشت: convergence يك پارادايم جديد است و راه و رسم نويني را براي زندگي بشر ترسيم مي كند كه پيشرفت هاي حياتي در بخش مراقبت از سلامت، انرژي، غذا، اقليم و آب ايجاد خواهد كرد. يك آينده پژوهشي و پيش بيني وقايع مبتني بر اين ديدگاه وجود دارد كه در دوره هاي مختلف، شرايط زندگي انسان ها را پيش بيني مي كند.
وي گفت: بر اين اساس تا سال 2050 جمعيت روي زمين به 9 ميليارد نفر مي رسد كه كل دارايي هاي زمين را با اسراف بسيار استفاده مي كند و برخي مسائل در اين دوران دچار بحران مي شود و بشر مي خواهد اين بحران ها را با استفاده از يك مكتب علمي حل كند. بزرگترين مشكل بشر در قرن 21،‌ آلودگي هاي ناشي از استفاده از سوخت هاي فسيلي است و راه حل آن استفاده از انرژي هاي جايگزين است. در دهه اول قرن 21، يك و نيم ميليارد انسان از اينترنت و 4 ميليارد نفر نيز از موبايل استفاده مي كنند كه اين امر تا كنون اتفاق افتاده و فضاي ارتباطي خاصي در سطح زمين را به وجود مي آورد. در اين دوره ركود اقتصادي جهاني، از بين بردن حريم زندگي انسان ها و سركشي به زندگي آنها و نابودي آزادي هاي مدني در دنيا اتفاق مي افتد.
وي تصريح كرد: در سال 2020 نفت خام ديگر به عنوان يك كالاي فراوان و ارزان نخواهد بود و تغييرات اقليمي سبب ايجاد تغييراتي در منابع آب و غذا خواهد شد و در خاورميانه و آفريقا مي تواند جنگ هايي مربوط به منابع طبيعي براي حفظ حيات رخ دهد. در سال 2030 پيشرفت اساسي در نانوتكنولوژي رخ مي دهد و انرژي هاي هسته اي به جاي سوخت هاي فسيلي مورد استفاده قرار مي گيرد. در آفريقا و آسيا جنگ منابع و ناپايداري هاي سياسي و كمبود هايي در غذا به وجود مي آيد و هجوم در حال رشد پناهندگان سبب مي شود دو منطقه آسيا و آفريقا شديدا آسيب ببيند.
دكتر فتح الهي ادامه داد: در سال 2040 پيشرفت هاي نمادين در قدرت محاسبات همراه با رشد علوم ژنتيك، نانوتكنولوژي و رباتيك رخ مي دهد و سبب مي شود گونه هاي جديد انساني وارد حيات مردم كره زمين شود. جغرافياي سياسي در 2040 دچار انقلاب مي شود و هند به عنوان قدرت اقتصادي ظهور مي كند كه از آمريكا عبور كرده و از چين نيز سبقت مي گيرد. بشر در اين دوران مي تواند به ساير سيارات رفته و براي خود جماعتي دائمي در آنجا به وجود آورد.
وي افزود: در سال 2050 رشد اقتصادي دچار تنش و آسيب مي شود و تاثيرات اكولوژيك خواهيم داشت و كمبودهايي در منابع ايجاد مي شود و يك بيكاري ناشي از رشد فزاينده تكنولوژي به وجود مي آيد.
در سال 2060 تغييرات اقليم براي تمامي كشورها اثرات ويران كننده اي دارد و جمعيت انساني در اين دوره به حداكثر مي رسد و عليرغم دستيابي به تكنولوژي هاي پيشرفته، منابع زمين با سرعت بالا و بيش از آنكه زمين بتواند آن را توليد كرده و پايدار بماند از سوي انسان مصرف مي شود و حيات و زندگي روي زمين را دچار مساله خواهد كرد.
در سال 2070 رشد عمده اي در تامين انرژي از طريق انرژي جايگزين به وجود مي آيد و فاجعه محيطي بسيار بزرگي در اثر افزايش آب درياها ايجاد مي شود و بسياري از نقاط زمين زيرآب فرو مي روند.
وي با اشاره به پيش بيني هاي نظام convergence در خصوص وقايع سال 2080 گفت: در سال 2080 انقلابي در اكتشافات علمي رخ مي دهد و كمك مي كند بشر به صورت تكنولوژيك، مسأله افزايش دماي كره زمين را حل كند و اگر بشر موفق به انجام اين مهم بشود زمينه براي زندگي پايدار در روي كره زمين در قرن22 رخ مي دهد.
در اين دوره امكان اينكه بتوانيم به صورت جسماني و شناختي روي انسان تاثير بگذاريم و تغييراتي در توانايي شناختي انسان و توانايي هاي مغزي او به وجود بياوريم وجود دارد و بشر مي تواند با توليد قطعاتي و گذاشتن آنها روي مغز انسان كمك كند تا افرادي كه به لحاظ توانايي هوشي و ذهني در حد متوسط هستند همگام با تكنولوژي زندگي كنند و اگر اين امر اتفاق بيفتد خطر بزرگي ايجاد مي شود چون ابزار روي مغز انسان كاشته شده و قابل كنترل خواهد بود و پايبندي به مذهب تحت الشعاع آن قرارخواهد گرفت.
وي در پايان تصريح كرد: در نشست آتي، ‌پيش بيني وقايع سياسي، اخلاقي و علمي جهان در قرن 22 مورد بررسي قرار مي گيرد.

11 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1181