متن کامل خبر


 
اساسنامه مرکز پژوهشی شبکه و علوم داده تصويب شد

خلاصه خبر: در نشست اخیر شوراي دانشگاه که چهارم بهمن ماه در محل برگزاری این جلسات برگزار شد، اساسنامه مرکز پژوهشی شبکه و علوم داده تصويب شد.

در نشست اخیر شوراي دانشگاه که چهارم بهمن ماه در محل برگزاری این جلسات برگزار شد، اساسنامه مرکز پژوهشی شبکه و علوم داده تصويب شد.
در اين نشست اساسنامه مرکز پژوهشی شبکه و علوم داده وابسته به دانشگاه از سوي دكتر فتح الهي معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت.
معاون پژوهشي دانشگاه در این زمینه اظهار داشت: با توجه به ظرفيت موجود، دانشگاه بايد به حوزه پژوهشي شبكه و علوم داده بپردازد و هم با اقتصاد جهاني و هم با اقتصاد ملي تعامل داشته باشد؛ زيرا اين يك نياز گذرا نيست، بلكه نيازي مستمر است و در وضع اقتصادي موجود، يكي از حوزه هاي مهم در حوزه اشتغال و ارزش افزوده محسوب مي شود.
در ادامه دكتر اكبري عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر گفت: ما امروز در عصر ديجيتال به سر مي بريم و در اين عصر نياز به چابكي بيشتر، امنيت و پلت فرم هايي است كه نوآوري ايجاد كنند و اين موضوع به عنوان يك ضرورت مطرح است كه يك مركز پژوهشي تاسيس كنيم و نتايج تحقيقاتي كه صورت مي گيرد را به صورت خدمات نوآورانه به جامعه ارائه نماييم.
وي همگرايي و همكاري بين رشته هاي مختلف در قالب يك مركز تحقيقاتي،‌ جهت دهي به پژوهش هاي دانشگاهي، زمينه سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت هاي پژوهشي دانشگاهي در قالب كاربردي، همسو سازي پژوهش هاي دانشگاهي با نيازهاي ملي و صنعت كشور و تلاش در جهت توسعه آنها، توليد دانش و تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد با توجه به روند روز فناوري ها در دنيا و نيازهاي كشور، ايجاد زمينه گسترش روابط و همكاري هاي بين المللي در انجام طرح هاي پژوهشي مشترك، ايجاد يك قطب علمي در حوزه شبكه و علوم داده به منظور رفع نيازهاي كشور و ارتقا و تثبيت جايگاه دانشگاه در تصميم گيري هاي كلان كشور در حوزه شبكه و علوم داده را از جمله اهداف اين مركز پژوهشي عنوان كرد.
در ادامه پس از بررسي موضوع و تبادل نظر از سوي اعضاي شورا، اساسنامه مرکز پژوهشی شبکه و علوم داده دانشگاه به تصويب رسيد.

11 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1107