متن کامل خبر


 
دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از 10 دانشگاه برتر کشور در زمینه تولید علم معرفی شد

خلاصه خبر: ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی 10 دانشگاه برتر کشور در زمینه تولید علم را دسته‌بندی، ارزیابی و معرفی کرد. در این گزارش دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از 10 دانشگاه برتر کشور در زمینه تولید علم معرفی شد.

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی 10 دانشگاه برتر کشور در زمینه تولید علم را دسته‌بندی، ارزیابی و معرفی کرد. در این گزارش دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از 10 دانشگاه برتر کشور در زمینه تولید علم معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه 89 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست محمدرضا مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد و وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، گزارشی از روند تدوین و تصویب آئین‌ نامه شرح وظائف و ساختار شورای عتف ارائه کرد.
همچنین گزارش تهیه شده توسط معاونت پایش، ارزیابی و نظارت ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور پیرامون شاخص وضعیت ایران در زمینه نوآوری در سال 2016 و بررسی کمی و کیفی تولیدات علمی 10 دانشگاه برتر ایران ارائه شد.
در بخش مربوط به تولیدات علمی 10 دانشگاه برتر کشور به ترتیب تولید علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علم و صنعت به عنوان 10 دانشگاه برتر کشور در زمینه تولید علم دسته‌بندی و ارزیابی شده‌اند.
بعد از ارائه این گزارش مخبردزفولی با اشاره به برخی شاخص‌های ارائه شده گفت: به نظر می‌رسد در این گزارش دانشگاه‌های مورد مقایسه از برخی ابعاد با یکدیگر برابر نیستند.
وی افزود: با توجه به این موضوع که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برنامه‌ریزی دقیق به آمار و اطلاعات به‌روزرسانی شده نیاز دارد، این آمار باید به‌روزرسانی شوند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تأکید بر توانایی علمی برخی از دانشمندان ایرانی که در خارج از کشور به فعالیت علمی مشغول هستند، ادامه داد: بارها بر این موضوع تأکید شده که نیروی انسانی توانمند کشور باید حفاظت شود و در این زمینه اخبار خوبی به گوش نمی‌رسد.
دستور بعدی جلسه 89 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، بررسی «سند ملی فناوری‌های نرم و هویت‌ساز» بود که گزارشی از این سند ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این گزارش با اشاره به نقش فناوری در ایجاد انگیزش اجتماعی، اهداف کیفی و کمی این بخش با توجه به شرایط و اقتضائات محیطی و بین‌المللی بررسی شد.
مخبر دزفولی گفت: در تدوین اهداف کمی و کیفی باید نقطه شروع و مسیر حرکت دقیقاً معلوم شود.
وی افزود: نباید اهدافی ترسیم شود که با توجه به امکانات و همچنین حرکت سایر کشورها، دست نیافتنی به نظر برسند.

9 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 2076