متن کامل خبر


 
انتصاب دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

خلاصه خبر: از سوی مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر مهدی رحمانی نیا به سمت دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی منصوب شد.

از سوی مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر مهدی رحمانی نیا به سمت دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی منصوب شد.
بر این اساس از سوی دکتر علی فلاح رفیع مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر مهدی رحمانی نیا استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور به سمت دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در دانشکده مذکور منصوب شد.

3 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1614