متن کامل خبر


 
برگزاری سخنرانی علمی با موضوع کاربرد اتوماسیون صنعتی در مکاترونیک

خلاصه خبر: سخنرانی علمی با موضوع کاربرد اتوماسیون صنعتی در مکاترونیک به همت دانشکده مهندسی مکانیک برگزار می شود.

سخنرانی علمی با موضوع کاربرد اتوماسیون صنعتی در مکاترونیک به همت دانشکده مهندسی مکانیک برگزار می شود.
این حلسه با معرفی اجمالی تجهیزات اتوماسیون صنعتی و معرفی سیستم های کنترل دور موتور و ... با سخنرانی مهندس ملک زاده ساعت 15 تا 16 روز سوم بهمن ماه در محل برگزاری جلسات دانشکده فنی و مهندسی (منفی 1) برگزار می گردد.

29 دی 1395 / تعداد نمایش : 2414