متن کامل خبر


 
انتخاب عضو هيات علمي دانشگاه به عنوان رئیس شاخه ایرانی موسسه IEEE

خلاصه خبر: دکتر احمدرضا شرافت (عضو هیات علمی گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)به عنوان رئیس شاخه ایرانی موسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) انتخاب شد.

دکتر احمدرضا شرافت (عضو هیات علمی گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر) به عنوان رئیس شاخه ایرانی موسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) انتخاب شد.
سیستم انتخاب رئیس IEEE ایران به صورت رأی  گیری است و در انتخابات سال جاری اعضایی از دانشگاه¬های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، و تربیت مدرس برای ریاست کاندید گردیدند؛ که در نهايت دکتر شرافت با کسب بیشترین آراء به عنوان رئيس انتخاب شد.
انجمن مهندسان برق و الکترونیک (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) بزرگترین انجمن حرفه ای در ارتباط با نوآوری ها و دستاوردهای پیشرفته تکنولوژیکی برای استفاده بشریت است. این انجمن بیش از 421 هزار عضو از 160 کشور جهان دارد؛ که بیش از 50 درصد اعضای آن خارج از ایالات متحده هستند. بیش از 114 هزار دانشجو عضو انجمن فوق هستند و 334 بخش در 100 منطقه جغرافیایی جهان دارد.

27 دی 1395 / تعداد نمایش : 1661