متن کامل خبر


 
تاسیس مرکز تحقیقات علوم مغز و شناخت تصويب شد

خلاصه خبر: در نشست بیستم دیماه شوراي دانشگاه تاسیس مرکز تحقیقات علوم مغز و شناخت به تصويب رسيد.

در نشست بیستم دیماه شوراي دانشگاه تاسیس مرکز تحقیقات علوم مغز و شناخت به تصويب رسيد.
در اين نشست موضوع تاسیس مرکز تحقیقات علوم مغز و شناخت و اساسنامه آن از سوي دكتر فتح الهي معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت.
وي اظهار داشت: اين مركز در راستاي گسترش ارتباط با بخش كاربردي و جامعه هدف و به منظور تامين نيازهاي بخش هاي مختلف پژوهشي كشور در حوزه علوم مهندسي كار مي كنند تاسيس مي شود كه به عنوان مركز پژوهشي تقاضا محور يا نوع دو فعاليت خواهد كرد.
در ادامه دكتر جوان عضو هيات علمي دانشكده علوم پزشكي به بيان توضيحاتي در خصوص اساسنامه اين مركز پرداخت.
وي تصريح كرد: توسعه و گسترش پژوهش و فناوری در زمينه علوم پايه و باليني مرتبط با مغز، اعصاب و شناخت، بستر سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت¬هاي پژوهشي مذكور، سياست گذاري، جهت دهي و تعيين اولويت هاي پژوهشي در زمينه علوم مغز، اعصاب و شناخت با توجه به نيازهاي ملي، انسجام امكانات پژوهشي و هم افزایی بین محققین داخل و خارج براي حرکت موثرتر در مطالعات علوم مغز و شناخت و تشکیل تیم های پژوهشی ماموریت محور، راه اندازي تكنيك هاي جديد تحقيقاتي در جهت دستيابي به يافته هاي علمي دقيق¬تر و گسترش تحقيقات در زمينه هاي مذكور در سطح تحقيقات پيشرفته جهاني و مرزهاي دانش، کاربرد علوم اعصاب و شناخت در زمينه هاي فناورانه مانند نرم درمان¬های شناختی، نوروتکنولوژی و درمان¬های مبتنی بر فرد، با کمک روشهايي آزمایشگاهی، محاسباتی، رباتيک، کنترل، الکترونيک و ...، تربيت نيروي انساني محقق و حاذق در زمينه علوم مغز، اعصاب و شناخت، کمک به نهادينه كردن و شکوفايي علوم مغز و شناخت در كشور، تلاش براي جذب اعضاي هيأت علمي و محققين بين المللي برجسته و انتشار دستاوردهاي علمي و پژوهشي اعضاي مركز در نشريات برجسته و معتبر بين المللي از جمله اهداف مرکز تحقیقات علوم مغز و شناخت مي باشد.
وي در ادامه در خصوص ارکان مرکز، اعضای شورای عالی مرکز و وظایف آن، وظايف و اختيارات ریيس، وظايف و اختيارات شوراي پژوهشي و منابع مالی مرکز مطالبي را عنوان كرد.
در ادامه اعضاي شورا به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود در خصوص اساسنامه مركز پرداختند و در نهايت موضوع راه اندازي مركز تحقیقات علوم مغز و شناخت با اكثريت آرا تصويب شد و تصويب اساسنامه آن منوط به رعايت اصلاحاتي در آن با رعايت ملاحظات مد نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.

25 دی 1395 / تعداد نمایش : 1670