متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر منصوب و مدیران گروه های آموزشی جغرافیای سیاسی و سازه های آبی در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر منصوب و مدیران گروه های آموزشی جغرافیای سیاسی و سازه های آبی در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر امین رمضانی با رتبه علمی استادیار به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر منصوب و دکتر محمدرضا حافظ نیا با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم انسانی و دکتر جمال محمد ولی سامانی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه سازه های آبی دانشکده کشاورزی برای مدت دو سال در سمت خود ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر سجاد ازگلی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تقدیر و تشكر كرد.

22 دی 1395 / تعداد نمایش : 1538