متن کامل خبر


 
انتصاب دبیرکمیته اخلاق پزشکی در دانشگاه

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر منصوره موحدین به عنوان دبیر کمیته اخلاق پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد.

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر منصوره موحدین به عنوان دبیر کمیته اخلاق پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است : " با عنایت به ماده 10 بخش سوم کمیته های دانشگاهی دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی (کمیته های ملی، دانشگاهی و سازمانی اخلاق)، سرکارعالی به مدت دو سال به عنوان دبیر کمیته اخلاق پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس منصوب می شوید.
امید است با اتکال به پروردگار متعال در انجام امور مربوط موفق و مؤيد باشيد."

18 دی 1395 / تعداد نمایش : 1410