متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر مسئول جدید فصلنامه"Ecopersia"

خلاصه خبر: دکتر صابر خدابنده ، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول فصلنامه "Ecopersia"منصوب شد.

دکتر صابر خدابنده ، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول فصلنامه "Ecopersia"منصوب شد.
در حکم دکتر خدابنده که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: " بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی و به استناد مادۀ 9 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول فصلنامه "Ecopersia" منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید. "
گفتنی است دکتر صابر خدابنده دانشیار گروه زیست شناسی دریا و دارای مدرک دکتری بیولوژی ماهیان می باشد.

15 دی 1395 / تعداد نمایش : 1503