متن کامل خبر


 
رئیس کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر عیسی محمدی به عنوان رئیس کمیته اخلاق پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد.

از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر عیسی محمدی به عنوان رئیس کمیته اخلاق پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد.
دکتر یعقوب فتح الهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، با عنایت به ماده 10 بخش سوم کمیته های دانشگاهی دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی (کمیته های ملی، دانشگاهی و سازمانی اخلاق)، دکتر عیسی محمدی را به عنوان رئیس کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه منصوب کرد.

15 دی 1395 / تعداد نمایش : 1641