متن کامل خبر


 
راه اندازی دوره دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه

خلاصه خبر: در نشست اخیر شوراي دانشگاه، راه اندازی دوره دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی به تصويب رسيد.

در نشست اخیر شوراي دانشگاه، راه اندازی دوره دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی به تصويب رسيد.
در اين نشست دكتر مينايي مدير دفتر برنامه ريزي، گسترش و بازنگري اظهار داشت: موضوع راه اندازي اين رشته در جلسه 4/12/93 شورای دانشگاه مطرح شد و مقرر گردید پس از فراهم آمدن شرایط لازم، شامل صدور حکم استخدامی با مرتبه استادیاری برای يكي از اعضاي هيات علمي گروه و جذب قطعی یک عضو هیأت علمی متخصص در گروه، موضوع مجدداً در شوراي دانشگاه مطرح شود.
وي افزود: با توجه به فراهم شدن شرايط مطرح شده و با شرط جذب یک عضو هیأت علمی متخصص دیگر در گروه ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب در وزارت متبوع، راه اندازي اين رشته مجددا در نشست شوراي دانشگاه به راي گذشته مي شود.
در ادامه راه اندازی دوره دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشكده مديريت و اقتصاد با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

8 دی 1395 / تعداد نمایش : 1203