متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه دامپروری منصوب و مدیران گروه های آموزشی زبان روسی و زبان و ادبیات فارسی در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه دامپروری منصوب و مدیران گروه های آموزشی زبان روسی و زبان و ادبیات فارسی در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر علی اکبر مسعودی با رتبه علمی استادیار به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه دامپروری دانشکده کشاورزی منصوب و دکتر محمدرضا محمدی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه زبان روسی و دکتر سعید بزرگ بیگدلی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی برای مدت دو سال در سمت خود ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر یوسف روزبهان به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه دامپروری دانشکده کشاورزی تقدیر و تشكر كرد.

7 دی 1395 / تعداد نمایش : 1336