متن کامل خبر


 
انتصاب دبیر هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، سامان ملک آرایی معاون مدیر کل دفتر ریاست به عنوان دبیر هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه منصوب شد.

با حکم رئیس دانشگاه، سامان ملک آرایی معاون مدیر کل دفتر ریاست به عنوان دبیر هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه منصوب شد.
در بخشی از این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " به استناد بند 2-1 ماده 1 دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان، بدین وسیله به عنوان دبیر هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه منصوب می شوید تا بر اساس مقررات جاری نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید. "

7 دی 1395 / تعداد نمایش : 1385