متن کامل خبر


 
در نشست شورای اداری و مالی دانشگاه بر اثرگذاری دوره های آموزشی کارکنان تأکید شد

خلاصه خبر: شورای اداری و مالی دانشگاه بیست و هشتم آذر با حضور دکتر محمدزاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی، دکتر نصیری مدیر امور اداری، معاونان اداری و مالی دانشکده ها و نمایندگان معاونت ها به منظور ارائه گزارش از میزان پیشرفت برنامه راهبردی حوزه پشتیبانی در محل شورای دانشگاه تشکیل جلسه داد.

شورای اداری و مالی دانشگاه بیست و هشتم آذر با حضور دکتر محمدزاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی، دکتر نصیری مدیر امور اداری، معاونان اداری و مالی دانشکده ها و نمایندگان معاونت ها به منظور ارائه گزارش از میزان پیشرفت برنامه راهبردی حوزه پشتیبانی در محل شورای دانشگاه تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این جلسه دکتر محمد زاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه بر مشارکت گروهی، همراهی و همفکری جمعی در اجرای طرح تحول راهبردی دانشگاه تأکید کرد و گفت: طرح تحول راهبردی نخستین طرح راهبردی دانشگاه نیست، بلکه در گذشته نیز طرح راهبردی دیگری وجود داشت که در مراحل اجرایی با مشکلاتی مواجه گردید و کنار گذاشته شد. از اینرو طرح تحول راهبردی از ابتدا با نگاه ویژه به عوامل اجرایی آن به نحوی که به بهترین نحو قابلیت اجرا داشته باشد تهیه گردید .
وی در خصوص اهمیت اثرگذاری دوره های آموزشی تصریح کرد: دوره های آموزش به منظور ارتقاء کارایی افراد برگزار می شود، پس باید نظارت و کنترل وجود داشته باشد و بازخورد ها پس از برگزاری دوره های آموزشی دریافت و میزان اثرگذاری دوره بر کارایی و فعالیت افراد سنجیده شود.
محمدزاده به فرم ارزیابی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه اشاره کرد و گفت: ارزیابی کارکنان به منظور سلامت سیستم و شناسایی معضلات و برطرف کردن مشکلات از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای ساماندهی وضعیت موجود و به منظور بالا بردن کیفیت کارایی پرسنل این فرم تهیه شده است. با ارزیابی کارکنان نسبت به طراحی دوره های آموزشی خاص و مورد نیاز اقدام می شود.
در این جلسه رسول اندایش مدیر دفتر تشکیلات و بهبود روش ها گزارش پیشرفت برنامه راهبردی حوزه پشتیبانی را ارائه و در خصوص 8 روال راهبردی و بسته های موفقیت مرتبط با این روال ها و 16 سیستم جدید برای استقرار سیستم های یکپارچه توضیح داد. همچنین مباحث روان سازی و تسهیل فرآیندهای دانشگاه با تأکید بر کاهش بوروکراسی و استفاده از سیستم های یکپارچه، فرم درخواست اضافه کار بر اساس آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، فرم ارزیابی کارمندان دانشگاه از سوی مدیر و مقام مافوق و انتظارات از واحدهای دانشگاه مرتبط به بحث استقرار سیستم های یکپارجه عنوان و بررسی شدند.
شورای اداری و مالی دانشگاه با پرسش و پاسخ و ارائه نظرها و پیشنهاداهای اعضای شورا در مواردی نظیر، بنیاد خیرین، سیستم لجستیک دانشگاه، انبار و اموال، نیروی انسانی، تجهیز فضاهای فیزیکی موجود برای دانشجویان و.... پایان یافت.

1 دی 1395 / تعداد نمایش : 1183