متن کامل خبر


 
انتصاب دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

خلاصه خبر: دکتر محمد تقی احمدی با صدور احکامی، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست را منصوب کرد.

دکتر محمد تقی احمدی با صدور احکامی، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست را منصوب کرد.
بر این اساس دکتر علی اکبر آقا کوچک با رتبه علمی استاد، به عنوان دبیر و عضو شورای نظارت و دکتر فرزین نصیری با رتبه علمی استاد یار، دکتر مسعود سلطانی محمدی با رتبه علمی دانشیار، دکتر علی کمک پناه با رتبه علمی دانشیار، دکتر ابوالفضل حسنی با رتبه علمی استاد، دکتر عباسعلی تسنیمی با رتبه علمی استاد و دکتر علی اکبر صالحی نیشابوری با رتبه علمی استاد به عنوان اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، منصوب شدند.
در بخشی از این احکام آمده است: "امید است با اتکال به خداوند متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده و انجام وظایف تعیین شده موفق و مؤید باشید."

29 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1350