متن کامل خبر


 
تجلیل از برگزیدگان پژوهشی دانشگاه

خلاصه خبر: همزمان با گرامیداشت روز پژوهش طی مراسمی با حضور هیأت رئیسه دانشگاه از برگزیدگان پژوهشی دانشگاه در 15 بخش مجزا تجلیل شد.

همزمان با گرامیداشت روز پژوهش طی مراسمی با حضور هیأت رئیسه دانشگاه از برگزیدگان پژوهشی دانشگاه در 15 بخش مجزا تجلیل شد.
بر این اساس در بخش پژوهشگران و مقالات برتر از : دكتر سيد غلامرضا موسوي از دانشکده علوم پزشکی، دكتر سعيد محرمي پور دانشکده كشاورزي، دكتر محمدزمان كسايي دانشکده علوم پایه، دكتر مهدي معرفت دانشکده مهندسی مکانيک، دكتر محمد احسانی دانشکده علوم انساني، دكتر سيدمحمد موسوی دانشکده مهندسی شيمی، دكتر احمد رضا بهرامیان دانشکده مهندسی شيمی، دكتر حمید حاجی قنبر دانشکده علوم كشاورزي، دكتر بیتا بخشی دانشکده علوم پزشکی، دكتر هاشم دادش پور دانشکده هنر و معماری، دكتر رضا افهمی دانشکده هنر و معماری، دكتر اصغر فهیمی فر دانشکده هنر و معماری، دكتر محمد امیر کریمی ترشیزی دانشکده علوم كشاورزي، دكتر عیسی متقی زاده دانشکده علوم انساني، دكتر علی مرسلی دانشکده علوم پایه، دكتر یداله یمینی دانشکده علوم پایه، دكتر قاسم حیدری نژاد دانشکده مهندسی مکانيک، دكتر وحيد جوهري مجد دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر، دكتر یوسف روزبهان دانشکده كشاورزي، دكتر مصطفی محمدیان دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر، دکترسعید جلیلی دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر، دکتر اکبر علی بیگلو دانشکده مهندسی مکانيک، دكتر فرشید مالک قاینی دانشکده مهندسی مواد و معدن، دكتر سلیمان عباسی دانشکده كشاورزي، دكتر امیر حسین عباسی دانشکده علوم پایه، دكتر علی جعفریان دهکردی دانشکده مهندسی مکانيک، دکتر محمد رضا اصلاحچی دانشکده علوم ریاضی، دكتر سیامک اسماعیل زاده خادم دانشکده مهندسی مکانيک، دكتر مسعود رضایی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دكتر محمد رضا امید خواه نسرین دانشکده مهندسی شيمی، دکترعلی حق طلب دانشکده مهندسی شيمی، دکتر مسعود سلطانی محمدی دانشکده مهندسی عمران، دکتر سید فخرالدین حسینی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دکتر نصراله مقدم دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر، دکتر بختیار استادی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دکتر امیر البدوی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها و دکتر مختار جلالی دانشکده كشاورزي.

تجلیل از برگزیدگان پژوهشی دانشگاه

در بخش برگزيدگان يك درصد دانشمندان برترجهان بر اساس داده هاي منتشرشده از پايگاه طلايه داران علم تامسون رويترز از: دكتر حبیب اله یونسی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دکتر غلامحسن نجفی دانشکده كشاورزي، دکتر برات قباديان دانشکده كشاورزي، دكتر مسعود سليماني دانشکده علوم پزشکی، دكتر محمود رضا حقي فام دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر، دكتر عیسی یاوری دانشکده علوم پایه، دكتر عبدالعلي عليزاده دانشکده علوم پایه، دکتر محسن برزگر دانشکده كشاورزي، دكتر اكبر حيدري دانشکده علوم پایه، دكتر سعید مینایی دانشکده كشاورزي، دکتر محسن پارسا مقدم دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر و دکتر یعقوب فتحی پور دانشکده كشاورزي.
در بخش مخترعين برگزيده دانشگاه از: دکتر زهره حمیدی اصفهانی دانشکده كشاورزي، دكتر عبدالمحمد عابدیان کناری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دكتر علیرضا شریف دانشکده مهندسی شیمی، دکتر امیرخسروانی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دکتر رامین کریم زاده دانشکده مهندسی شیمی، دكتر علي شالبافان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دکتر مجید محمدی مقدم دانشکده مهندسی مکانيک، دکتر سید عباس شجاع الساداتی دانشکده مهندسی شیمی، دکتر علی کمک پناه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و دکتر محمدعلی سحری علوم كشاورزي.
در بخش برگزيدگان جشنواره هاي تحقيقاتي دانشگاه از: دکترحسن دانایی فرد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دکتر محسن شرفی دانشکده كشاورزي، خانم مهدخت ارشدی دانشکده مهندسی شیمی، امین افراسیابی دانشکده هنر و معماری، دکتر علی حسین زاده کاشان دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دکتر محمد کاظم مروج فرشی دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر، دکتر آبتین گلکار دانشکده علوم انسانی، دکتر محمد سعیدی مهر دانشکده علوم انسانی و زهرا فزونی اردکانی دانشکده علوم انسانی.

تجلیل از برگزیدگان پژوهشی دانشگاه

در بخش برگزيدگان فرادكتري دانشگاه از: دکتر عليرضا اژدری طهرانی دانشکده علوم پایه، دکتر محمد ياسر معصومی دانشکده علوم پایه، دکتر الهام سادات موسوی دانشکده مهندسی شیمی و دکتر مژگان جایز دانشکده علوم انسانی.
در بخش برگزيدگان كتب تاليفي و ترجمه اي برتر از: دكتر سيد کمال چهار سوقی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها و دکتر منيژه مختاری دانشکده علوم پزشکی.
در بخش برگزیدگان مجله برتر فارسی دانشگاه از :دكتر عباس عصاری آرانی مدير مسئول مجله پژوهش های اقتصادی، دكتر یداله دادگر سر دبير مجله پژوهش های اقتصادی و محمد نوروزی مدير داخلي مجله پژوهش های اقتصادی.
در بخش مجله برتر انگلیسی دانشگاه از: دكتر صابر خدابنده مدیر مسئول مجله Eco Persia، دكتر سید حمیدرضا صادقی سر دبیر مدير مجله Eco Persia و دکتر عبدالواحد خالدی درویشان مدیر داخلی مجله Eco Persia
در بخش مجلات شايسته تقدير فارسی دانشگاه از: مجله جستار هاي زباني، دكترحميدرضا شعيري (سردبير مجله جستار هاي زباني) و مجله فنی و مهندسی مدرس مکانیک، دكتر مهدی معرفت (سردبير مجله فنی ومهندسی مدرس مکانیک).
در بخش مجله شايسته تقدير انگلیسی دانشگاه از: مجله بين المللي علوم و فناوري كشاورزي(JAST ) ، دكتر کاظم پوستینی (سر دبير مجله بين المللي علوم و فناوري كشاورزي((JAST)
در بخش برگزيدگان رساله برتر دانشگاه از: وحید صفری فرد دانشکده علوم پایه، مریم ایمانی آرانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، فاطمه آذری کیا دانشکده کشاورزی، کمال پایکن دانشکده علوم ریاضی، محمد مهدی کسایی دانشکده مهندسی مکانیک، هشیار حسینی دانشکده علوم پزشکی، لیلا وافی دانشکده مهندسی شیمی، ابوالفضل جعفری دانشکده منابع طبیعی، مهدی اسکندری دانشکده فنی و مهندسی، صفورا جباری دانشکده علوم زیستی، مریم مهاجری دانشکده علوم زیستی، صادق گریوانی دانشکده مهندسی عمران محیط زیست و مهدی ذوالفقاری دانشکده مدیریت و اقتصاد.
در بخش برگزيدگان پايان نامه برتر دانشگاه از: پیام رسول نیا دانشکده مهندسی شیمی، فاطمه روستایی دانشکده منابع طبیعی، سعیده عنایتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، محمد صادقی دانشکده کشاورزی، ناهید فرخاری دانشکده علوم پایه و میثم حسن پور دانشکده فنی و مهندسی.
در بخش كارشناسان نمونه آزمايشگاه ها از: مرجان آزموده كارشناس آزمايشگاه دانشكده کشاورزی، امين اسدی كارشناس آزمايشگاه دانشكده علوم پزشكي، جعفر گودرزی كارشناس دانشكده مهندسي شيمي، حميدرضا گوهريان كارشناس آزمايشگاه دانشكده مهندسي برق و کامپيوتر، اردلان سليمانيان كارشناس آزمايشگاه دانشكده علوم پزشكي، مير شريف موسوی كارشناس آزمايشگاه دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، نجف آهوپای کارشناس آزمايشگاه دانشکده علوم پايه، سيد مصطفی حسينی كارشناس آزمايشگاه دانشكده منابع طبيعی نور، امين حسن زاده كارشناس آزمايشگاه دانشكده علوم زيستی، فرشته فرهنگيان كارشناس آزمايشگاه مواد دانشكده مواد ومعدن، بختيار عليزاده كارشناس آزمايشگاه دانشكده کشاورزی و حامد توکلی كارشناس آزمايشگاه دانشكده منابع طبيعی نور.
در بخش کتابداران نمونه دانشگاه از: فاطمه جانفزا و میر احمد حسيني و در بخش کارشناس نمونه مرکز رایانه و اطلاع رسانی دانشگاه از : مهندس احمد سلطان باغشاهی تقدیر شد.

تجلیل از برگزیدگان پژوهشی دانشگاه

 

28 آذر 1395 / تعداد نمایش : 5683