متن کامل خبر


 
بازدید هیأت چینی از پژوهشکده انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه

خلاصه خبر: هیاتی از "انجمن نوآوریهای کشور چین" که به دعوت وزارت علوم به کشورمان سفر کرده اند، صبح امروز 24 آذرماه ضمن بازدید از پژوهشکده انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه، با رییس این پژوهشکده مذاکره کرد.

هیاتی از "انجمن نوآوریهای کشور چین" که به دعوت وزارت علوم به کشورمان سفر کرده اند، صبح امروز 24 آذرماه ضمن بازدید از پژوهشکده انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه، با رییس این پژوهشکده مذاکره کرد.
در این بازدید که با حضور دکتر قبادیان، رییس پژوهشکده، دکتر مولی نژاد، معاون سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و دکتر طاهری، مشاور عالی وزیر نیرو انجام گرفت، پس از معرفی هیأت چینی، گفتمانی در قالب پرسش و پاسخ بین پژوهشگران پژوهشکده و هیأت چینی انجام و به پرسشهای آنان پیرامون فعالیتهای تخصصی پژوهشکده پاسخ داده شد.

بازدید هیأت چینی

در ادامه، این هیأت از آزمایشگاههای مختلف پژوهشکده بازدید به عمل آورد. در پایان طرفین بر گسترش همکاریهای دوجانبه بین ایران و چین پیرامون کاربرد انرژی های تجدیدپذیر و انتقال تکنولوژی میان دو کشور و انجام برخی پروژه هایی با تکنولوژی برتر تاکید کردند.

24 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1581