متن کامل خبر


 
تشریح برنامه هاي هفته پژوهش دانشگاه در گفتگو با معاون پژوهشی و فناوری

خلاصه خبر: معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه، برنامه هاي دانشگاه را در اين هفته تشریح كرد.

دكتر يعقوب فتح الهي معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه با ارائه توضيحاتي در خصوص برنامه هاي دانشگاه در هفته پژوهش اظهار داشت: در هفته پژوهش به صورت نمادين و به منظور ترويج هنجارهاي رفتار پژوهشي پويا، گروههايي از محققان در بخش هاي مختلف پژوهش تقدير مي شوند. محققان برتر در بخش توليد دانش يا دانش پژوهي كه در 2 بخش تحقيقات آكادميك به منظور كمك به حل مسائل بسيار پيچيده علمي كه پيش روي بشريت است و بخش تحقيقات كاربردي و توسعه اي كه براي حل مشكلات دستگاهها و سازمانهاي مختلف و رفع نيازهاي تحقيقاتي كشور انجام مي شود معرفي خواهند شد.
علاوه بر اين افرادي كه در مجموعه يك درصد دانشمندان برتر كه از سوي پايگاههاي معتبر جهاني معرفي مي شوند قرار گرفته اند، پايان نامه و رساله هاي برتر دانشجويي، مجلات برتر دانشگاهي، كتاب هاي برتر دانشگاه و كتابداران و كارشناسان برتر سطح دانشكده ها كه در حوزه ايمني فعاليت برجسته اي داشته اند و كارشناساني از مركز كامپيوتر كه در حوزه تكنولوژي IT و فناوري هاي نو ، فرصت هاي جديدي براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان به وجود آورده اند، تقدير خواهند شد.
وي افزود: در مراسم هفته پژوهش امسال، از شعار دانشگاه نيز رونمايي خواهد شد. اين شعار بيان كننده كاركرد اصلي دانشگاه بوده و نياز است تا اين شعار در جاي جاي دانشگاه طنين انداز شود و جريان و روند فعاليت هاي علمي، پژوهشي و آموزشي را تحت تاثير قرار دهد.
معاون پژوهشي و فناوری دانشگاه با اشاره به نحوه انتخاب برگزيدگان پژوهشي دانشگاه اظهار كرد: شاخص ارزيابي بخش هاي مختلف و انتخاب برگزيدگان پژوهشي در سال هاي مختلف به مراتب سخت تر شده است و به منظور ارتقاي علمي دانشگاه، بهبود مستمر شاخص هاي ارزيابي صورت مي گيرد. امسال نيز انتخاب پژوهشگران برتر به صورت سختگيرانه و با مشاركت دانشكده ها انجام شد؛ به ويژه در حوزه انتخاب پايان نامه و رساله برتر، معاونت پژوهشي دانشكده ها مشاركت ويژه اي داشتند كه از همكاري خوب آنها تشكر مي كنم.
وي گفت: علاوه بر اين، طي اين هفته ما بحث همطرازي دانشگاه با دانشگاههاي پيشرفته و طراز بالاي دنيا را ارائه خواهيم كرد و اين يكي از برنامه هاي اجرايي معاونت پژوهشي در راستاي طرح تحول راهبردي است كه در سال 96 انجام خواهد شد.
دكتر فتح الهي ادامه داد: طي اين برنامه در خصوص تشكيل هسته هاي پژوهشي و خوشه هاي خلاقيت و نوآوري در دانشگاه اقدام خواهد شد و به محققان برتر و برگزيده دانشگاه اجازه تاسيس هسته هاي پژوهشي و خوشه هاي نوآوري و خلاقيت داده مي شود و اين گروه از اعضاي هيات علمي از امتيازاتي در راستاي نوآوري هاي فناورانه و تاثيرات اجتماعي و اقتصادي و با محوريت تاثير سرنوشت ساز اينگونه محققان در بنيادها و پايه ها و ساختار اقتصاد مقاومتي برخوردار خواهند شد.
وي يادآور شد: همطرازي با دانشگاههاي برتر دنيا به اين معني است كه دانشگاه تربيت مدرس به لحاظ كاركرد و برونداد علمي و هنجارهاي مربوط به آن ها در رديف دانشگاههاي پيشرفته دنيا قرار بگيرد و در پيشرفت علم و فناوري نقش ايفا كند و به دنبال آن در تحولات اجتماعي و اقتصادي ايران نيز نوآور باشد؛ به نحوي كه زمينه هاي بكر در اقتصاد به وجود آورده و با ابتكارات اقتصادي در شكوفايي اقتصاد ايران به ويژه معرفي اشكال جديد كار و زندگي، نقش اساسي بازي كند. شروع اين برنامه از سال آينده خواهد بود و اميدواريم اگر بخش هاي ديگر پيش بيني شده به اين برنامه كمك كنند دانشگاه تربيت مدرس بتواند در دهه آينده در سطح بين المللي و ملي و منطقه اي نقش آفريني كند.

20 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1392