متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه الکترونیک و مدیر گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه الکترونیک و مدیر گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر سعید سعیدی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دکتر مجید محمدی مقدم با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک برای مدت دو سال، منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر محمد کاظم مروج فرشی مدیر پیشین گروه الکترونیک و دکتر اکبر علی بیگلو مدیر پیشین گروه طراحی کاربردی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

20 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1227