متن کامل خبر


 
دومین گردهمایی دانشجویان گروه روانشناسی برگزار شد

خلاصه خبر: دومین گردهمایی دانشجویان گروه روانشناسی در سال تحصیلی جدید، با هدف همگرایی بیشتر دانشجویان با گروه و حضور و مشارکت جدی تر آنان در برنامه های علمی، پنج شنبه بيستم آبان ماه برگزار شد.

دومین گردهمایی دانشجویان گروه روانشناسی در سال تحصیلی جدید، با هدف همگرایی بیشتر دانشجویان با گروه و حضور و مشارکت جدی تر آنان در برنامه های علمی، پنج شنبه بيستم آبان ماه برگزار شد.
در این گردهمایی که از ساعت نه صبح تا ساعت پانزده ادامه داشت، ضمن ارائه یک بحث علمی در مورد چالش های بهداشت روانی در کشور از سوي دکتر آزادفلاح، یک فیلم سینمایی برای دانشجویان نمایش داده شد و در پایان کمیته های سه گانه علمی، فرهنگی، و پژوهش و اشتغال تشکیل شد و دانشجویان در این کمیته ها شرکت کرده و فعالیت های گروه را در قالب این گستره ها مورد بحث قرار دادند.

20 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1012