متن کامل خبر


 
سخنرانی علمی "سبک زندگی دانشگاهیان مبتنی بر قرآن و عترت " برگزار مي شود

خلاصه خبر: سخنرانی علمی«سبک زندگی دانشگاهیان (اساتید، کارگزاران ، دانشجویان و طلاب ) مبتنی بر قرآن و عترت » برای اساتید، کارکنان و دانشجویان در سه جلسه برگزار مي شود.

سخنرانی علمی«سبک زندگی دانشگاهیان (اساتید، کارگزاران ، دانشجویان و طلاب ) مبتنی بر قرآن و عترت » برای اساتید، کارکنان و دانشجویان در سه جلسه برگزار مي شود.
مركز مطالعات فرهنگ و انديشه ديني با همكاري دانشكده علوم انساني اقدام به برگزاري سخنرانی علمی«سبک زندگی دانشگاهیان، مبتنی بر قرآن و عترت » برای اساتید، کارکنان و دانشجویان در سه جلسه نموده است.
سخنران اين مراسم دكتر محمد اسدي گرمارودي استاد برجسته و مدير مركز معارف اسلامي و علوم انساني دانشگاه صنعتي شريف مي باشد.
اين سخنراني در روزهاي دوشنبه پانزدهم، بيست و دوم و بيست و نهم آذر ماه از ساعت 13-15 در سالن استاد ميرحسني دانشكده علوم انساني برگزار مي شود.

14 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1243