متن کامل خبر


 
انتصاب سردبیر جدید فصلنامه دانشکده علوم پزشکی

خلاصه خبر: با حكم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دكتر بی تا بخشی دانشیار گروه باکتری شناسی دانشکده علوم پزشکی به عنوان سردبیر جدید فصلنامه Infection,Epidemiology and Medicine منصوب شد.

با حكم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دكتر بی تا بخشی دانشیار گروه باکتری شناسی دانشکده علوم پزشکی به عنوان سردبیر جدید فصلنامه Infection,Epidemiology and Medicine منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: "بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و به استناد ماده 10 آئین نامه نحوه انتشار مجلات علمی- تخصصی دانشگاه ، به مدت دو سال به عنوان سردبیر فصلنامه Infection,Epidemiology and Medicine منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید."
گفتنی است فصلنامه Infection,Epidemiology and Medicine به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس و به زبان انگلیسی منتشر می شود.

9 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1229