متن کامل خبر


 
برگزاری پیش مدرسه نظریه ارگودیک و سیستم های دینامیکی در دانشگاه

خلاصه خبر: پیش مدرسه نظریه ارگودیک و سیستم های دینامیکی با حضور اساتید و پژوهشگران علوم ریاضی، بهمن ماه سال جاری در دانشگاه برگزار می شود.

پیش مدرسه نظریه ارگودیک و سیستم های دینامیکی با حضور اساتید و پژوهشگران علوم ریاضی، بهمن ماه سال جاری در دانشگاه برگزار می شود.
گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه با همکاری ICTP
(The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics) مرکز بین المللی فیزیک نظری در ایتالیا، دو گردهمایی بین المللی در حوزه ریاضی با عنوان های "پیش مدرسه نظریه ارگودیک و سیستم¬های دینامیکی " و " مدرسه و کنفرانس نظریه ارگودیک و سیستم های دینامیکی" برگزار می کند.
پیش مدرسه نظریه ارگودیک و سیستم های دینامیکی با هدف برگزاری کارگاههایی به منظور تدریس مواد درسی پیشرفته در زمینه سیستم های دینامیکی و نظریه ارگودیک برای آماده سازی پژوهشگران این زمینه برای انجام پژوهشهای عمیق ریاضی، 13 تا 17 فوریه 2017 برابر با 25 تا 29 بهمن ماه سالجاری در دانشگاه برگزار می شود.
مدرسه و کنفرانس نظریه ارگودیک و سیستم های دینامیکی نیز در تاریخ 5 تا 10 می 2018 (اردیبهشت ماه سال 97) با هدف ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی به منظور آشنایی پژوهشگران ریاضی و نیز ایجاد ارتباط های بین المللی و تشکیل گروههای پژوهشی برای انجام پژوهش از شاخه سیستم های دینامیکی و نظریه ارگودیک برگزار می گردد.
گفتنی است دکتر خسرو تاجبخش مدیر گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی، دبیر همایش های مذکور می باشد.

6 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1501