متن کامل خبر


 
سخنرانی با موضوع سبک زندگی دانشگاهیان مبتنی بر قرآن و عترت در دانشکده علوم انسانی

خلاصه خبر: سخنرانی علمی با موضوع سبک زندگی دانشگاهیان (اساتید، کارگزاران و دانشجویان) مبتنی بر قرآن و عترت با حضور دکتر محمد اسدی گرمارودی طی روزهای 15، 22 و 29 آذرماه جاری در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

سخنرانی علمی با موضوع سبک زندگی دانشگاهیان (اساتید، کارگزاران و دانشجویان) مبتنی بر قرآن و عترت با حضور دکتر محمد اسدی گرمارودی طی روزهای 15، 22 و 29 آذرماه جاری در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.
مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه با همکاری دانشکده علوم انسانی جلسات سخنرانی علمی با موضوع سبک زندگی دانشگاهیان مبتنی بر قرآن و عترت با حضور دکتر محمد اسدی گرمارودی استاد برجسته و مدیر مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی دانشگاه صنعتی شریف را طی روزهای دوشنبه 15، 22 و 29 آذرماه جاری از ساعت 13 لغایت 15 در سالن استاد میرحسنی دانشکده علوم انسانی برای اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه برگزار می کند.

6 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1332