متن کامل خبر


 
انتصاب های جدید در دانشگاه

خلاصه خبر: از سوی مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در دانشگاه تربیت مدرس و نماینده نهاد در شورای راهبردی و کمیته راهبری طرح تحول دانشگاه منصوب شدند.

از سوی مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در دانشگاه تربیت مدرس و نماینده نهاد در شورای راهبردی و کمیته راهبری طرح تحول دانشگاه منصوب شدند.
بر این اساس از سوی دکتر علی فلاح رفیع مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر هاشم داداش پور دانشیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری به سمت دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در دانشگاه تربیت مدرس و دکتر عزت السادات میرخانی استادیار گروه مطالعات زنان دانشکده علوم انسانی به عنوان نماینده نهاد در شورای راهبردی و کمیته راهبری طرح تحول دانشگاه منصوب شدند.

6 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1293